ორის დისტრიბუტორი - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ორის დისტრიბუტორი

სისტემის ძირითადი შესაძლებლობები და მომსახურება:

"ორის დისტრიბუტორი" ორის მენეჯერთან დაკავშირებული დისტრიბუციის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია დისტრიბუტორებისთვის და მუშაობს ჯიბის კომპიუტერზე.

"ორის დისტრიბუტორში" რეალიზებულია მიწოდების, შეკვეთის, ანგარიშსწორების, საქონლის მობრუნების ოპერაციები. “ორის დისტრიბუტორში” შესრულებული ოპერაციები ექსპორტირდება და იგზავნება „ორის მენეჯერში“, ხოლო „ორის მენეჯერიდან“ – “ორის დისტრიბუტორში” იმპორტირდება სასაქონლის, მომსახურებებისა და ორგანიზაციების სიები. მონაცემების ურთიერთ გაცვლა შეიძლება განხორციელდეს როგორც ფაილების გაცვლით,, ასევე ელფოსტითაც.

"ორის დისტრიბუტორის" მომხმარებელს შეუძლია ნახოს ორგანიზაციების დავალიანება და სასაქონლო ნაშთები.

მომსახურება:

  1. კონსულტაციები (Hot Line)
  2. ვერსიების განახლება.
  3. პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება დაკვეთით