ორის ბუღალტერია 5-ის ფასები - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ორის ბუღალტერია 5-ის ფასები

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით, ანგარიშწორების ფორმა - უნაღდო. ფასები ძალაშია შეთავაზებიდან 3 დღის განმავლობაში.

პროდუქტის დასახელება კოდი მომხმარებლის
რაოდენობა
ერთვალუტიანი მრავალვალუტიანი
არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის
საბუღალტრო პროგრამა
„ორის-ბუღალტერია“
A01S 1 360USD GEL - -
A05S 5 960USD GEL - -
A10S 10 1560USD GEL - -
A01M 1 - - 600USD GEL
A05M 5 - - 1440USD GEL
A10M 10 - - 2340USD GEL
A01ST 1 410USD GEL - -
A05ST 5 1210USD GEL - -
A10ST 10 2060USD GEL - -
A01MT 1 - - 650USD GEL
A05MT 5 - - 1690USD GEL
A10MT 10 - - 2840USD GEL
დამატებითი საინფორმაციო ცხრილები T(ATBR) ერთი
მომხმარებლისთვის
50USD GEL
განახლება ****/U პროგრამის ღირებულების 20%
მრავალვალუტიანზე გადასვლა ****S/M ფასთა შორის სხვაობა
ელექტრონული გასაღები
აქტივაციის გარეშე
(ერთ მომხმარებლიანი)
HASP HL pro არარეზიდენტისთვის* - 80USD რეზიდენტისთვის - GEL
ელექტრონული გასაღები
აქტივაციის გარეშე
(ქსელური)
HASP HL Net 10 არარეზიდენტისთვის* - 100USD რეზიდენტისთვის - GEL
ელექტრონული გასაღების
აქტივაცია
****/A პროგრამის ფასსა და ელექტრონული გასაღების ფასებს შორის სხვაობა

*არარეზიდენტში იგულისხმება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი.

შ.პ.ს "ორისის" მიერ პროგრამის მიწოდება მოხდება საკურიერო კომპანიის ან შ.პ.ს "ორისის" სერვის პარტნიორების მიერ.
მიწოდების ვადა განისაზღვრება თანხის შ.პ.ს „ორისის“ ანგარიშზე ჩარიცხვიდან შემდეგნაირად:
• თბილისის მასშტაბით 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში
• სხვა ქალაქებში 3-4 სამუშაო დღის განმავლობაში
• რეგიონების სხვა დასახლებულ პუნქტებში 4-7 სამუშაო დღეში.


ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე, იყიდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ახალი პროგრამის შეძენა ან როდესაც ელექტრონული გასაღები არის ფიზიკურად დაზიანებული, მაგრამ მასში იკითხება პროგრამის ლიცენზია.


საბუღალტრო პროგრამის მიწოდებისას მყიდველს გადაეცემა ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე (HASP), ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაეგზავნება შესაბამისი პროგრამის ელექტრონული გასაღების აქტივაცია (მას შემდეგ, რაც rs.ge-ზე დადასტურდება ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები) და მიიღებს მომსახურებას ერთი წლის განმავლობაში:
• ინტერნეტის საშუალებით განახლებული ვერსიების მიღების უფლება
• სატელეფონო კონსულტაციები (ცხელი ხაზი)
• დისტანციური კომპიუტერული დახმარება (TeamViewer 9)