განსხვავებები ორის ბუღალტერია 5-სა და 7-ს შორის - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ელექტრონული გასაღების თავსებადობა ორის ბუღალტერია 7-თან

არსებობს შემდეგი ტიპის HASP გასაღებები:


"ორის ბუღალტერია 7" არ მუშაობს 1 და მე-2 ტიპის გასაღებით, ასევე ზოგიერთი მე-3 ტიპის გასაღებით, რომლის ვერსიაც ნაკლებია 3.25-ზე. გასაღების ვერსიის დასადგენად გამოიძახეთ ბრაუზერი (მაგ. Google Chrome). მისამართში მიუთითეთ: http://localhost:1947 . გასაღები მოძველებულია თუ ბმულზე გასვლის შემდეგ მენიუში "sentinel Keys" არ გამოჩნდა გასაღებების ჩამონათვალი ან ველში Version წერია 3.25-ზე ნაკლები ციფრი. ამ შემთხვევებში უნდა შეიძინოთ მხოლოდ ახალი გასაღები (ლიცენზიის გარეშე).

მე-4 ტიპის გასაღებით მუშაობს "ორის ბუღალტერია 7".