ორის ბუღალტერია 7-ის ფასები - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ორის ბუღალტერია 7-ის ფასები

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით, ანგარიშწორების ფორმა - უნაღდო. ფასები ძალაშია შეთავაზებიდან 3 დღის განმავლობაში.

ფასების კალკულატორი
გასუფთავება
ფასის გამოთვლა
ფასების ცხრილი
პროდუქტის
დასახელება
კოდი მომხმარებლის
რაოდენობა
ერთვალუტიანი მრავალვალუტიანი ორმაგი სააღრიცხვო ვალუტა
არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის
საბუღალტრო პროგრამა
„ორის-ბუღალტერია“
A01S 1 360USD GEL - - - -
A05S 5 960USD GEL - - - -
A10S 10 1560USD GEL - - - -
A15S 15 2160USD GEL - - - -
A20S 20 2760USD GEL - - - -
A01M 1 - - 600USD GEL - -
A05M 5 - - 1440USD GEL - -
A10M 10 - - 2340USD GEL - -
A15M 15 - - 3240USD GEL - -
A20M 20 - - 4140USD GEL - -
A01D 1 - - - - 900USD GEL
A05D 5 - - - - 2160USD GEL
A10D 10 - - - - 3510USD GEL
A15D 15 - - - - 4850USD GEL
A20D 20 - - - - 6200USD GEL
წარმოება
T(ATBR) ერთი მომხმარებლისთვის არარეზიდენტისთვის* - 50USD რეზიდენტისთვის - GEL
მენეჯერული აღრიცხვა
C ერთი მომხმარებლისთვის არარეზიდენტისთვის* - 300USD რეზიდენტისთვის - GEL
ბიუჯეტის, შესყიდვების და ხელშეკრულებების მართვა
B მომხმარებლების რაოდენობა არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის*
1 1100USD GEL
5 2500USD GEL
10 2700USD GEL
15 3000USD GEL
20 3300USD GEL
API პროგრამირება (სხვა აპლიკაციებთან კომუნიკაცია)
P ერთი ელექტრონული გასაღებისთვის არარეზიდენტისთვის* - 2840USD რეზიდენტისთვის - GEL
განახლება ****/U პროგრამის ღირებულების 20%
მრავალვალუტიანზე ან ორმაგ სააღრიცხვო ვალუტაზე გადასვლა ****S/M, ****S/D,
****M/D
ფასთა შორის სხვაობა
5,10,15 ან 20 მომხმარებლიანზე გადასვლა A01*/A05*
A05*/A10*
....
ფასთა შორის სხვაობა
ელექტრონული გასაღები
აქტივაციის გარეშე
(ერთ მომხმარებლიანი)
HASP HL pro არარეზიდენტისთვის* - 80USD რეზიდენტისთვის - GEL
ელექტრონული გასაღები
აქტივაციის გარეშე
(ქსელური)
HASP HL Net 10 არარეზიდენტისთვის* - 100USD რეზიდენტისთვის - GEL
ელექტრონული გასაღების
აქტივაცია
****/A პროგრამის ფასსა და ელექტრონული გასაღების ფასებს შორის სხვაობა

*არარეზიდენტში იგულისხმება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი.

შ.პ.ს "ორისის" მიერ პროგრამის მიწოდება მოხდება საკურიერო კომპანიის ან შ.პ.ს "ორისის" სერვის პარტნიორების მიერ.
მიწოდების ვადა განისაზღვრება თანხის შ.პ.ს „ორისის“ ანგარიშზე ჩარიცხვიდან შემდეგნაირად:
• თბილისის მასშტაბით 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში
• სხვა ქალაქებში 3-4 სამუშაო დღის განმავლობაში
• რეგიონების სხვა დასახლებულ პუნქტებში 4-7 სამუშაო დღეში.


ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე, იყიდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ახალი პროგრამის შეძენა ან როდესაც ელექტრონული გასაღები არის ფიზიკურად დაზიანებული, მაგრამ მასში იკითხება პროგრამის ლიცენზია.


საბუღალტრო პროგრამის მიწოდებისას მყიდველს გადაეცემა ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე (HASP), ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაეგზავნება შესაბამისი პროგრამის ელექტრონული გასაღების აქტივაცია (მას შემდეგ, რაც rs.ge-ზე დადასტურდება ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები) და მიიღებს მომსახურებას ერთი წლის განმავლობაში:
• ინტერნეტის საშუალებით განახლებული ვერსიების მიღების უფლება
• სატელეფონო კონსულტაციები (ცხელი ხაზი)
• დისტანციური კომპიუტერული დახმარება (TeamViewer 9)