ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

ორის ბუღალტერია 5-ის ფასები

ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო  ახალი პროგრამების მიწოდების შეცვლილი წესები იხილეთ ქვევით.  პროგრამის განახლებები ჩვეულ რეჟიმში შესრულდება, ხოლო ყველა სახის მომსახურება გაიწევა დისტანციურად.

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით, ანგარიშწორების ფორმა - უნაღდო. ფასები ძალაშია შეთავაზებიდან 3 დღის განმავლობაში.      

 
პროდუქტის დასახელება

კოდი

მომხმარებლის

რაოდენობა

ერთვალუტიანი მრავალვალუტიანი
არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის

საბუღალტრო პროგრამა

„ორის-ბუღალტერია“

A01S 360 USD 0 GEL - -
A05S 960 USD 0 GEL - -
A10S  10  1560 USD 0 GEL - -
A01M  - 600 USD  0 GEL
A05M  - 1440 USD  0 GEL
A10M  10  - 2340 USD  0 GEL
A01ST  410 USD  0 GEL  -
A05ST  1210 USD  0 GEL  -
A10ST  10  2060 USD  0 GEL  -
A01MT  650 USD  0 GEL
A05MT  1690 USD  0 GEL
A10MT  10  2840 USD 0 GEL

დამატებითი საინფორმაციო ცხრილები

T(ATBR)  50 USD 0 GEL  50 USD 0 GEL
განახლება  ****/U  პროგრამის ღირებულების  20% 
მრავალვალუტიანზე გადასვლა ****S/M 

 ფასთა შორის სხვაობა

ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე (ერთ მომხმარებლიანი) HASP HL pro არარეზიდენტისთვის* - 40 USD რეზიდენტისთვის - 0 GEL
ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე (ქსელური) HASP HL Net 10 არარეზიდენტისთვის* - 60 USD რეზიდენტისთვის - 0 GEL
ელექტრონული გასაღების აქტივაცია ****/A პროგრამის ფასსა და ელექტრონული გასაღების ფასებს შორის სხვაობა
 *არარეზიდენტში იგულისხმება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი.

 

შ.პ.ს "ორისის" მიერ პროგრამის მიწოდება მოხდება ფოსტის მეშვეობით ან შ.პ.ს "ორისის" სერვის პარტნიორების მიერ.
მიწოდების ვადა განისაზღვრება თანხის შ.პ.ს „ორისის“ ანგარიშზე ჩარიცხვიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე, იყიდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ახალი პროგრამის შეძენა ან როდესაც ელექტრონული გასაღები არის ფიზიკურად დაზიანებული, მაგრამ მასში იკითხება პროგრამის ლიცენზია.

საბუღალტრო პროგრამის მიწოდებისას მყიდველს გადაეცემა ელექტრონული გასაღები აქტივაციის გარეშე (HASP), ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაეგზავნება შესაბამისი პროგრამის ელექტრონული გასაღების აქტივაცია (მას შემდეგ, რაც rs.ge-ზე დადასტურდება ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები) და მიიღებს მომსახურებას ერთი წლის განმავლობაში:
ინტერნეტის საშუალებით განახლებული ვერსიების მიღების უფლება
სატელეფონო კონსულტაციები (ცხელი ხაზი)
დისტანციური კომპიუტერული დახმარება (TeamViewer 9)