ორის მარკეტის ლიცენზირებული ვერსია

 

 

 

აღწერა ფაილი  ზომა 

ვერსია 3.2.222

OrisMarketSetup.exe  485MB

მარკეტიდან, ჯიბის კომპიუტერიდან და ანდროიდის აპლიკაციიდან მიღებული ოპერაციების რეგისტრატორი

OrisDistributor2_0_245 1.83MB

ორის მარკეტის დოკუმენტაცია

Oris market.docx 10.5MB

ფისკალური სალარო აპარატის გამოყენების ინსტრუქცი

Fiskaluri salaro aparati.doc 3.65MB