ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

ორის ბუღალტერია 7-ის წინა ვერსიები


აღწერა ფაილი ზომა
 ვერსია 7.0.0.878 (11.12.2019) ORIS_ACCOUNTING_7.0.0.878.rar 379 MB
 ვერსია 7.0.0.930 (10.01.2020) ORIS_ACCOUNTING_7.0.0.930.rar 379 MB
ვერსია 7.0.0.1076 (05.03.2020)  OA_7.0.0.1076.rar 380 MB 
ვერსია 7.0.0.1977 (30.03.2020) OA_7.0.0.1977.rar 380 MB 
ვერსია 7.0.0.1986 (29.04.2020) OA_7.0.0.1986.rar 381 MB 
ვერსია 7.0.0.2150 (20.05.2020) OA_7.0.0.2150.rar 381 MB 
ვერსია 7.0.0.2301 (08.06.2020) OA_7.0.0.2301.rar 381 MB
ვერსია 7.0.0.2755 (12.07.2020) OA_7.0.0.2755.rar 381 MB
ვერსია 7.0.0.3211 (27.07.2020) OA_7.0.0.3211.rar 381 MB
ვერსია 7.0.0.3531 (31.08.2020) OA_7.0.0.3531.rar 395 MB