მთავარი

 

პ რ ო დ უ ქ ტ ე ბ ი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

ორის ბუღალტერია

საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფა

 

ორის მენეჯერი

ორგანიზაციის საქმიანობის საფინანსო და მენეჯერული აღრიცხვის ERP პროგრამული უზრუნველყოფა

ორის მარკეტი

ორის მენეჯერთან დაკავშირებული საცალო და საბითუმო რეალიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფა

ორის დისტრიბუტორი

ორის მენეჯერთან დაკავშირებული დისტრუბიციის პროგრამული უზრუნველყოფა

ორის მენეჯერის პრეზენტაცია

გიწვევთ ორის მენეჯერის პრეზენტაციაზე ყოველ სამუშაო დღეს 10:00 და 15:00 საათზე, წინასწარი ჩაწერის საფუძველზე

დაგვიკავშირდით

ორის მენეჯერის კურსები

გთავაზობთ ორის მენეჯერის სწავლების პირველი ეტაპის კურსს, სავაჭრო ორგანიზაციის საქმიანობის გამოცდილების მქონე პირებს, წინასწარი ჩაწერის საფუძველზე

დაგვიკავშირდით